# عشق
دلم گرفته...دلم برات تنگ شده...منتظرم...شاید بادی ک موهای منو پریشون میکنه زمزمه ای از نام تو در گوشم بخونه...مشکل تو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید
من هنوووز توو ترکمو هنوززز ترکت نکردم...خودمو بستم ب تخت بیخیالی و درد کشیدنمو نگاه میکنم...تو مثل همون موادی ک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید