امشب خوبم!!! البته فکرت هنوز نرفته...ولی ی گوشه ای آروم و بیصدا نشسته بیقراری نمیکنه...میتونم بخندم...من نمیتونم از تو متنفر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
10 پست
عشق
4 پست
عاشق
7 پست
معشوق
3 پست
دلتنگ
2 پست
فراق
5 پست
lovelorn
2 پست
معتاد
1 پست
بی_خیال
2 پست
خواب
3 پست
فراموشی
3 پست
خیال
3 پست
خدا
2 پست
ذهن
2 پست
زخم
3 پست
وصال
2 پست
غم_انگیز
2 پست
شیرین
1 پست
گوجه_سبز
1 پست
مرورزمان
1 پست
کار
2 پست
همکار
1 پست
درگیری
1 پست
شکلات
1 پست
قهوه
1 پست
خـــــون
1 پست
ونگوگ
1 پست
بوسه
1 پست
آغوش
1 پست
مرگ
1 پست
پنهان
1 پست
کتمان
1 پست
باران
1 پست
خاطره
1 پست
شقایق
1 پست