کتمان

من کتمان می کنم...

تو نیز پنهان کن...

حسی ک جوانه زده است آبیاری نمیکنم...

بمیر ای گیاه زیبا!!!

بمیر ای نغمه دل انگیز!!!

بمیر و بگذار در غم خود بمیرم...

بمیر و بار گناه خود را بر شانه های کم طاقت من تحمیل نکن...!!!

/ 0 نظر / 18 بازدید