lovelorn

قلبم یخ زده...نقاب میزنم میخندم...خنده های مصنوعی...خنده های عصبی...!!! وقتی دندانی را میکشند تا زمانی ک زخمش خوب نشود درد داری...هرچ اسپری بی حس کننده بپاشی و مسکن بخوری...تا ترمیم زخم درد تمامی ندارد...!!!

من فکر میکنم اغلب آدمها lovelornهستن!!! و غالبا چنین زخمی را بر دل دارند!!!

/ 0 نظر / 18 بازدید