زخم...

از حمام اومدم...حال اپیلاسیون رفتن رو نداشتم...حالا سوزشی رو روی ساق های پام حس میکنم خون از جای بریدگی تیغ بیرون میزنه...لعنتی!

ولی انگار سوزش زخم ناراحتی هامو از یادم میبره...حواسم ب خونیه ک هرچی با دستمال پاک می کنم بازم بند نمیاد...

اگر میتونستم این بریدگی رو روی سرم ایجاد میکردم...احساس میکنم انگاری فکر و خیال باطل میتونه از اونجا بره بیرون...

شایدم جایی کنار چشم چپم رو می بریدم...گاهی وقت ها هم گوش هام داغ میکنن شاید خیالات از گوش هم بیرون برن...بیخود نبود ونگوگ گوشش رو برید!!!

/ 0 نظر / 19 بازدید