پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

دلم گرفته...دلم برات تنگ شده...منتظرم...شاید بادی ک موهای منو پریشون میکنه زمزمه ای از نام تو در گوشم بخونه...مشکل تو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید