خلا درونی

آهای خلا درونی من! ک هر روز تو رو با مصرف چیزی پرمیکنم...یک روز احساسی از عشق...یک روز...پرخاش...یک روز احساس قربانی بودن...فکر میکنم باید ی فکر اساسی کرد!!!

/ 0 نظر / 28 بازدید