امشب خوبم!!! البته فکرت هنوز نرفته...ولی ی گوشه ای آروم و بیصدا نشسته بیقراری نمیکنه...میتونم بخندم...من نمیتونم از تو متنفر شم فقط میخوام بیخیالت شم فقط میخوام بپذیررررم...میخوام شادی برگرده...بشم مثل قبل از اون اتفاق...

/ 0 نظر / 11 بازدید