خدایا چقد ازت دوووور شدم...ازت فاصله گرفتم...میشه منو دوست داشته باشی؟؟؟

/ 0 نظر / 29 بازدید