اعتراف...

اعتراف می کنم ک وقتی در آغوش عاشقم بودم به معشوقم فکر میکردم!!!

اعتراف می کنم ک این بدترین حس عالمه!!!

اعتراف می کنم ک فکر میکنم بعد از سال ها یک آغوش گرم و یک بوسه نصف نیمه با سال ها هم آغوشی برابری میکرد!!!

اعتراف می کنم تا شاید از یادم بره...!!!

تا بتونم بگم عشق بچه بازیه و مال بچه مدرسه ایهاس!!!

/ 1 نظر / 21 بازدید
کیان

ولی گرمای بوسه همیشه جاش گرم میمونه محبت هیچوقت فراموش شدنی نیست